In dit artikel leg ik uit hoe je in excel een kolom met waardes uit een andere kolom kan verwijderen. Dus als de  waardes in kolom  1 verwijderen als ze in kolom 2 voorkomen.

Excel kent vele  functies en formules , maar geregeld zijn er  bewerkingen die je wil uitvoeren waar geen kant-en oplossing voor bestaat. Zo ook de volgende situatie:

Stel je hebt een kolom (of meerdere kolommen)  met waardes  en  deze wil je ontdoen van bepaalde lijst met waardes.  Natuurlijk kun je per waarde een search  en replace doen, maar dit kan indien de lijsten wat langer zijn een tijdrovend proces worden

Hieronder beschrijf ik stap voor stap hoe je met een aantal formules snel in excel een kolom met waardes van een andere  kolom af kan trekken.

Stap 1 – Beide kolommen in excel zetten

Stap 1 spreek voor zich.  Beide kolommen moeten in excel gezet worden. De  hoofdkolom (de kolom waar de data uit verwijderd moet worden) bijvoorbeeld in de eerst kolom, kolom A. En de tweede kolom (de kolom met waardes die verwijderd moeten worden uit de hoofdkolom) op de plek van kolom C

Stap 2 – kijken welke waardes in de hoofdkolom 1 ook in kolom 2 staan

Stap twee is het genereren van een nieuwe kolom waarin er een “delete”  in de rijen komt te staan waarvan de waardes van de hoofdkolom ook in de tweede kolom voorkomen en een ‘behoud’ in de rijen waarvan de waarde in de hoofdkolom niet in kolom twee voorkomen.
Dit kun je doen door de volgende formule in een kolom te plakken (bv kolom B):

Engelse Excel formule:

=IF(COUNTIF($C1$2:$C$99999,A1)>0,”Delete”,”Behoud”)

Nederlandse Excel formule:

=ALS(AANTAL.ALS($C$1:$C$99999;A1)>0;”Delete”;”Behoud”)

Nadat je de formule in Kolom B, rij 1 gezet hebt, kun je hem kopieren en plakken in de hele kolom B (net zo lang als kolom A is). Hierdoor  komt er voor elke rij in kolom B de waarde “Delete” of “Behoud” te staan achter de desbetreffende waarde in kolom A.

Stap 3 – de lijst sorteren op basis van kolom B

Nu moeten kolom A en B  gesorteerd worden  worden op basis van de waarde van kolom B. Selecteer hiervoor Kolom A en B volledig en klik op de knop “sorteer” in het tabblad “gegevens”.

Stap 4 – de waardes verwijderen

Als je bovenstaande stappen 1-3 goed hebt uitgevoerd, dan heb je nu kolom A gesorteerd op waardes die mogen blijven en waardes die verwijderd moeten worden.

Nu is het een kwestie van het selecteren van de waardes die verwijderd mogen worden en ze verwijderen.

Ik ben benieuwd of het gelukt is. Laat je wat achter in de comments?